Selecteer een pagina

Meer halen uit re-integratie instrumenten

Zorg dat je (weer) bij bent

Routekaart

ls re-integratieprofessional begeleid je mensen naar werk en/of op de werkplek. Naast jouw begeleiding kan de inzet van re-integratieinstrumenten noodzakelijk zijn om het werk te kunnen uitvoeren of om werkgevers over de streep te trekken om jouw kandidaat een plek te bieden in hun bedrijf. Er zijn in Nederland best veel verschillende instrumenten. In de Toolbox voor re-integratiecoaches heb ik er 63 uitgewerkt. Maar wat geldt nu voor wie? Welke verschillen zijn er tussen de re-integratieinstrumenten van gemeenten en UWV? En hoe zit het met de inzet van re-integratieinstrumenten als een eigen risicodrager verantwoordelijk is voor de re-integratie? In de training ‘Meer halen uit re-integratieinstrumenten’  gaan we aan de slag met dit soort vragen. Ook kijken we wat je kunt doen als wat je wilt net niet past binnen de bestaande regels. 

In de training komt het volgende aan bod: 

  • Bepalende factoren voor instrumenten die ingezet kunnen worden 
  • Ondersteuning naar werk vanuit UWV (voor mensen mét en zonder arbeidsvermogen), gemeente of eigenrisicodrager
  • Onbetaald werk als opstap naar werk: proefplaatsing, stage/werkervaringsplek of participatieplaats
  • Aandachtspunten bij no-riskpolis, loonkostensubsidie, loondispensatie, loonkostenvoordeel en beschut werk 
  • Opzoeken van instrumenten voor de kandidaat die jij begeleidt 
  • Maatwerkoplossingen 
  • Actualiteiten: wat is er pas gewijzigd of verandert er binnenkort 

De onderwerpen worden besproken aan de hand van praktijkvragen die jij en andere deelnemers hebben ingebracht. Ook tijdens de training is er natuurlijk voldoende ruimte voor vragen. Na de training is jouw kennis gegroeid en geactualiseerd en kun je werknemers en werkgevers nog beter adviseren over wat er allemaal mogelijk is. 

Praktische informatie

Deelname aan deze training kost je 175 euro exclusief btw.

Er doen maximaal 10 deelnemers mee.

De training vindt online plaats via Zoom op 29 september van 9.00 - 12.00 uur.

Je ontvangt de Toolbox voor re-integratieprofessionals.