Selecteer een pagina

Ervaringen

Wat anderen ervan vinden

Ik wilde door deelname aan de online intervisiereeks mijn focus op wet- en regelgeving vergroten en mijn kennis verdiepen. Dat is gelukt! Neeltje heeft een mooie vorm gevonden om informeren over wet- en regelgeving te combineren met intervisie. Beide komen in de sessies aan bod. Wat me aanspreekt is dat er mensen met verschillende functies en uit verschillende organisaties deelnemen en dat je geen reistijd hebt.  Het is veel meer dan wet- en regel-intervisie, kijken naar je eigen rol in een casus en de rollen die anderen aannemen, tips en adviezen. Erg waardevol, intervisie waar je wat aan hebt!

Mark van de Weijer

Arbeidsdeskundige , Werkmotief

Wij werken professioneel en dus is het voor ons superbelangrijk om up to date te zijn met wet- en regelgeving. Om bijgeschoold te worden en vragen te kunnen stellen. Het kennisabonnement bevalt erg goed. Als ik deelneem aan de training dan zit ik er weer helemaal in. Neeltje stelt zich sociaal en open op. Ze is makkelijk benaderbaar. De wet- en regelgeving lijkt soms net een wespennest. Er zijn veel regelingen en uitzonderingen. Ik merk dat onze klanten en ons netwerk het waarderen dat we extra deskundigheid kunnen inschakelen als dat nodig is. En hoe fijn is het dan dat je een prachtig en professioneel advies krijgt. Ik beveel Neeltje dan ook aan anderen.

Marjon Donkers

Coördinator Arbeidsrehabilitatie , GGZ Oost Brabant

Voor onze vrijwillige arbeidscoaches is het in de wirwar van wetten en regels een uitdaging om vluchtelingen naar werk of een opleiding te begeleiden. Samen met Neeltje hebben we daarom de Routekaart naar werk en een folder Werksoorten ontwikkeld: twee praktische instrumenten die arbeidscoaches in hun begeleiding ondersteunen. Een succes! De samenwerking verloopt prettig en de instrumenten worden in praktijk goed ontvangen. Dit is vooral te wijten aan de kennis en kunde van Neeltje in combinatie met een heleboel creativiteit en enthousiasme. Het is bovendien fijn dat iemand kritisch (mee)kijkt naar het beoogde doel en behaalde resultaat, kwaliteit staat voorop!

Marieke van Zantvoort

Consulent Integratie, Landelijk bureau van VluchtelingenWerk Nederland

.. Over de training Participatiewet, regels bij werk en inkomen

Arbeidscoach, VluchtelingenWerk

Via Refrisk B.V. heb ik de mogelijkheid gekregen om mee te doen met een online-intervisie project van Neeltje, weliswaar een pilot, maar dit bood mij de gelegenheid om onder andere mijn kennis op het gebied van wet -en regelgeving weer op te poetsen. In deze steeds veranderende brij van regels is het fijn om Neeltje te kennen, haar kennis op dit vlak geeft vaak een verhelderende kijk op de materie. Kennis die direct ook toepasbaar is in de dagelijkse praktijk voor mij als jobcoach. Door met elkaar in een panelvorm te overleggen ontstaat er een mooi proces waarbinnen diverse disciplines hun eigen kijk kunnen geven op een probleem.
Met veel enthousiasme weet Neeltje een passend antwoord. Wat ik leer is dat je ook flexibel moet kunnen zijn om regels te interpreteren. Door juist te formuleren kunnen er opeens deuren opengaan die zonder degelijke onderbouwing gesloten zouden blijven. Heb je de mogelijkheid om eens deel te nemen aan een dergelijke intervisiereeks, dan moet je deze kans niet voorbij laten gaan.
Alex Hoevers

Jobcoach, Refrisk

Een bijscholing wet- en regelgeving is nodig om te zorgen dat we up to date blijven met wet- en regelgeving. Het rust onze re-integratiecoaches toe voor het werk dat ze doen. Vanuit een eerdere samenwerking wist ik al dat een keuze voor Neeltje een keuze voor kwaliteit is. De training van Raad en Respons bood ons overzicht en de nieuwste kennis. Daarnaast werkt deze training enorm motiverend om relevante ontwikkelingen te blijven volgen! Ik kies voor Neeltje door de waardevolle combinatie van deskundigheid en enthousiasme. Neeltjes luchtige stijl, de ruimte voor vragen en verbinding met de groep zorgen ervoor dat de coaches enthousiast en met een enorme bak aan kennis de training verlaten. Ik beveel Neeltje dan ook van harte aan.

Fleur

Beleidsmedewerker, Leger des Heils

Refrisk BV is een landelijk opererend re-integratie- en jobcoachbedrijf. Onze opdrachtgevers zijn met name UWV, Gemeenten en werkgevers, die in het kader van de Participatiewet en de Wet Poortwachter mensen met een arbeidsbeperking bij ons aanmelden voor begeleiding naar (ander) betaald werk en begeleiding op het werk.

Onze medewerkers, jobcoaches en arbeidsdeskundigen hebben te maken met een steeds ingewikkelder wordende Wet- en regelgeving. Wetgeving die bovendien voortdurend wijzigt en er niet duidelijker op wordt. Onze klanten, de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkgevers die mensen in dienst willen nemen of al in dienst hebben, verwachten antwoorden op vragen over o.a. de financiële gevolgen van het nieuwe inkomen op de hoogte van de uitkering en de risico’s, die het in dienst nemen van mensen met een beperking met zich mee brengen. Het feit dat Gemeenten steeds meer mensen met een beperking onder hun hoede krijgen, maakt het er ook niet simpeler op. Wetgeving gaat door elkaar lopen.

Daarom hebben wij ervoor gekozen Neeltje jaarlijks een update te laten geven van alle nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen op dit terrein tijdens een landelijke trainingsdag voor alle medewerkers. Ook hadden we behoefte aan een kennisbank, een helpdesk voor ondersteuning bij lastige individuele casussen. We hebben daar in het afgelopen jaar dankbaar gebruik van gemaakt ondanks het feit dat we zelf ook arbeidsdeskundigen in dienst hebben. Neeltje is dagelijks bezig met deze praktijk, onze arbeidsdeskundigen kunnen dat zelf nooit zo intensief bijhouden als zij. Ook is het prettig dat iemand bij moeilijke casussen kritisch meekijkt en beoordeelt of wij ons werk goed doen. Dat is zeker ook een meerwaarde van het kennisabonnement.

In de afgelopen maanden hebben 2 medewerkers deel
genomen aan de online intervisiebijeenkomsten, door Neeltje georganiseerd. Zij zijn daar erg enthousiast over omdat het relatief weinig tijd vraagt en veel opbrengt. Het is zinvol en leuk om met onbekende collega’s van andere organisaties te sparren over wet en regelgeving en de inhoud van het werk. Prima werkvorm.

Wij zijn enthousiast over Neeltje haar kennis en over de manier waarop ze die overbrengt. We gaan ons kennisabonnement met haar graag verlengen en kijken uit naar een volgende trainingsdag.

Annelies Leek

directeur Refrisk BV

Wil je me iets vragen?
Gebruik het reactieformulier hiernaast
of bel naar 06-53257215

Postadres:
Schout Beyhartsstraat 4
5062 AR Oisterwijk

Algemene Voorwaarden
Privacy Verklaring