Selecteer een pagina

Herken je deze situatie? Een werknemer die nog behandeling volgt in verband met ziekte, in het kader van zijn re-integratie weer gedeeltelijk aan het werk is in passend werk bij zijn werkgever en ook actief is op een werkervaringsplek in het kader van spoor 2 en dan merkt dat dit alles bij elkaar toch te veel is? Ik krijg regelmatig de vraag van arbeidscoaches of er in deze situatie wel spoor 2 activiteiten verwacht mogen worden. Kan de klant niet gewoon stoppen met spoor 2?

Het lijkt misschien logisch om te stoppen met spoor 2. Want voordat de klant aan de slag was op de werkervaringsplek, ging herstel en re-integratie wel voorspoedig.  Maar het spoor 2 traject is natuurlijk niet voor niets ingezet. Dit doe je als er geen zicht (meer) is op structurele terugkeer bij de eigen werkgever. Bijvoorbeeld omdat de werknemer na de verplichte loondoorbetalingsperiode het passende werk niet kan blijven doen. Of omdat het werk dat de werknemer nu bij de eigen werkgever doet niet optimaal aansluit bij de wat de werknemer kan. Als aan die situatie niets veranderd is, dan brengt stoppen in spoor 2 risico’s met zich mee.

Risico’s bij het stoppen van spoor 2 
Aan het einde van het tweede ziektejaar beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer. Als het  niet mogelijk is de resterende mogelijkheden optimaal en structureel te benutten bij de eigen werkgever, dan kan het niet afronden van een adequaat spoor 2 traject leiden tot een langere loondoorbetalingsplicht voor de werkgever.  En dat wil een werkgever natuurlijk voorkomen. De werkgever kan spoor 2 dus niet zomaar laten zitten. En dat geldt eigenlijk ook voor de werknemer. Want die moet meewerken aan re-integratie. Stopt de werknemer zonder toestemming van de werkgever met spoor 2 dan kan dat leiden tot het opschorten of stopzetten van het loon tijdens ziekte. En op de lange termijn is het vooral de werknemer die er bij gebaat is dat hij werk heeft dat zo goed mogelijk aansluit bij wat hij nog kan.

Wat dan wel? 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de activiteiten van de werknemer in spoor 1 en spoor 2, het herstel belemmeren of leiden tot verergering van klachten. Daar is niemand bij gebaat. Als de klant meldt dat hij zich overbelast voelt, kijk dan samen met de klant wat de situatie zou kunnen verbeteren. En ga in gesprek met de werkgever en de bedrijfsarts. Wellicht is het nodig om het plan van aanpak aan te passen. En wie weet, ligt de sleutel voor een oplossing wel in aanpassing van de werkzaamheden in spoor 1. Dus zet niet overhaast spoor 2 overboord, maar kijk nog even goed terug waarom de klant aan dit traject begonnen is en wat er op dit moment prioriteit heeft om structurele werkhervatting op het juiste niveau te realiseren. 

Meer leren over spoor 2 trajecten? 
Ben jij trajectbegeleider, jobcoach, IPS-coach of arbeidsdeskundige en kan jouw kennis over spoor 2 trajecten wel een boost gebruiken? In maart en juni organiseren Mark van de Weijer en ik een training ‘Zelfverzekerd aan de slag met spoor 2’.  Klik hier voor meer informatie.