Selecteer een pagina

Een werkgever waar een paar van jouw klanten werken, stelt je de vraag of hij voor een werknemer die al in dienst is ook jobcoaching kan krijgen. Weet jij hoe dat zit? Mocht je twijfelen, in dit blog zet ik het voor je op een rijtje.

Voorbeeldcasus
Een werkgever heeft een medewerker al jaren in dienst. Sinds een paar jaar ervaart de werkgever een aantal problemen in het functioneren van de medewerker. Na een gesprek hierover bezoekt de medewerker de bedrijfsarts. Uiteindelijk volgt een diagnosetraject en wordt er een diagnose gesteld. De werknemer volgt therapie om beter met zijn beperking om te leren gaan. De werkgever vertelt de jobcoach die al in zijn bedrijf werkzaam is dat ondersteuning van deze medewerker bij het functioneren op het werk heel wenselijk is. De jobcoach stelt mij de vraag: ‘Is het mogelijk om jobcoaching aan te vragen voor mensen die al in dienst zijn bij een werkgever?’

Jobcoaching via UWV
Mijn antwoord op deze vraag is: ‘Ja, dat kan!’ In dit soort situaties kun je jobcoaching aanvragen bij UWV op basis van art. 35 van de WIA (behalve als het gaat om een Wajonger, dan gebeurt het op basis van de Wajong). UWV beoordeelt of er sprake is van een structurele functionele beperking. Dat is het geval als iemand een ziekte of handicap heeft die naar verwachting langer dan één jaar duurt en die beperkingen oplevert voor zijn arbeidsmogelijkheden. Vervolgens bepaalt UWV of ondersteuning van een jobcoach noodzakelijk is voor het verrichten van de werkzaamheden door de werknemer. Als dat zo is, en er wordt voldaan aan de overige eisen die UWV stelt, dan kan er jobcoaching worden ingezet. Als je denkt dat jouw klant aan deze eisen voldoet, vraag dan jobcoaching aan bij UWV.

Of toch via de gemeente?
Check nog even of de werknemer in dienst is gekomen vanuit de Participatiewet met ondersteuning van de gemeente. Als dat het geval is, én de werknemer heeft nog geen 2 jaar het wettelijk minimumloon verdiend (zonder inzet van loonkostensubsidie), dan is de gemeente verantwoordelijk voor de jobcoaching. Gemeenten beperken de doelgroep van jobcoaching soms tot mensen die loonkostensubsidie ontvangen. Dat geldt niet in alle gemeenten. Valt jouw klant onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid? Kijk dan in de Re-integratieverordening (ook wel Verordening Participatiewet) van de gemeente waar jouw klant woont, in welke situaties de gemeente een jobcoach vergoedt.

Wil je meer leren over de regels bij re-integratie? Kijk op mijn nieuwe website www.raadenrespons.nl. Ik laat je graag ontdekken hoe je meer haalt uit regelgeving.