Selecteer een pagina

Stel, jouw klant met Wajong heeft een vinkje ‘geen arbeidsvermogen’. Hij werkt in de dagbesteding en heeft de wens om betaald werk te gaan doen. Of hij heeft zich bij jou gemeld voor een traject. Wat is er dan mogelijk qua re-integratieondersteuning? Waar moet je op letten? Daarover gaat dit blog. 

Hoezo wil iemand zonder arbeidsvermogen aan het werk?
Omdat veel Wajongers willen proberen of het lukt, gewoon meedoen op de arbeidsmarkt. De Wajonger kan bij de herindeling een stempel hebben gekregen dat niet (langer) passend is. Als iemand zonder arbeidsvermogen aan het werk wil, is het natuurlijk wel zaak om goed te onderzoeken wat er speelt en een reële inschatting te maken van het duurzame arbeidsvermogen. Overleg hierover met de arbeidsdeskundige van UWV.

Welke ondersteuning biedt UWV aan Wajongers zonder arbeidsvermogen?
UWV heeft op basis van de huidige wetgeving minder mogelijkheden om deze groep te ondersteunen. Dat dit leidt tot knelpunten heeft UWV aangekaart bij het ministerie. En inmiddels mag UWV vooruitlopend op een experiment waarbij UWV alle reguliere instrumenten in mag zetten,  re-integratiediensten voor Wajongers zonder arbeidsvermogen inkopen. De inzet van een proefplaatsing en loondispensatie is nu nog niet mogelijk. Maar jobcoaching, de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel voor de banenafspraak kunnen wel ingezet worden. Dat laatste is natuurlijk vreemd, omdat Wajongers zonder arbeidsvermogen niet meetellen voor de banenafspraak. Het is een foutje in de wet en er liggen ook plannen om dat aan te passen. Maar tot die tijd is mijn advies: benutten die kans.

Direct aan de slag of eerst arbeidsvermogen laten vaststellen?
Wat voor jouw klant de juiste weg is, hangt af van de instrumenten die jouw klant nodig heeft om aan het werk te komen en te blijven. Is er geen proefplaatsing of loondispensatie nodig? En maakt het voor de werkgever niet uit of iemand meetelt voor de banenafspraak? Dan kan jouw klant direct aan de slag. Houd er wel rekening mee dat als UWV ziet dat de klant een bestendig inkomen verdient, UWV het arbeidsvermogen opnieuw zal beoordelen. De wet geeft niet aan wanneer dit gebeurt, het ministerie heeft in februari in de brief over het experiment een termijn van 12 maanden genoemd. En in het kader van het ontlasten van de verzekeringsartsen van UWV ligt er een plan om die beoordeling pas na 5 jaar te doen. Zover is het nu nog niet. 

Heeft jouw klant oude Wajong of Wajong 2010, dan kun je op het moment dat er een baan is gevonden vragen of UWV arbeidsvermogen kan vaststellen. Daarvoor hoeft voor klanten met oude Wajong of Wajong 2010 niet het hele recht op uitkering te worden herbeoordeeld. Overleg met de arbeidsdeskundige van UWV hoe je dit snel kunt regelen. In sommige regio’s wordt gewerkt met een simpele switch en is het binnen een paar weken geregeld. Is er volgens UWV arbeidsvermogen, dan kan het volledige re-integratie-instrumentarium van UWV ingezet worden. Ook wordt de klant opgenomen in het doelgroepregister waardoor de klant meetelt voor de banenafspraak. Let op: de klant verliest 5% uitkering. Klanten vinden het vaak belangrijk dat werken loont. Dus probeer vooraf in kaart te brengen hoe het inkomen van de klant eruit gaat zien als hij werkt. Zeker als de klant nu nog een vergoeding voor de dagbesteding of vrijwilligerswerk ontvangt.

Heeft jouw klant Wajong 2015 dan zal UWV nadat de klant een jaar gewerkt heeft, beoordelen of er nog steeds sprake is van duurzaam geen arbeidsvermogen. Heeft de klant wel arbeidsvermogen dan stopt de Wajong-uitkering direct. Als de klant minder verdient dan 75% van het minimumloon dan gaat de klant er financieel op achteruit.  Daarom is bij klanten met Wajong 2015 heel belangrijk om vooraf goed in kaart te brengen hoe de financiële situatie eruit zou kunnen zien als diegene gaat  werken en daardoor mogelijk (op termijn) zijn Wajong-uitkering verliest. Vanaf het moment dat de Wajong stopt, heeft de klant als hij minder dan het voor hem geldende sociaal minimum verdient, mogelijk aanvullend recht op bijstand. Of dat zo is hangt onder andere af van het vermogen van de klant, het inkomen en vermogen van een eventuele partner en het aantal mensen in het huishouden dat meetelt voor de kostendelersnorm. De klant kan, ook zonder bijstandsuitkering, bij de gemeente terecht voor arbeidsondersteuning. Check vooraf welke voorzieningen de gemeente waar jouw klant woont aanbiedt (proefplaatsing, loonkostensubsidie, jobcoaching) en welke voorwaarden er gelden bij de inzet van deze voorzieningen.  Let op: het is natuurlijk ook mogelijk dat een klant met Wajong 2015 gaat werken dat er toch geen sprake is van duurzaam arbeidsvermogen (bijvoorbeeld als de klant niet in staat is om elke werkdag 2 uur te werken of UWV verwacht dat de klant dit niet langdurig zal volhouden).

Bijgewerkte versie: 28 september 2022