Selecteer een pagina

Stel, jouw klant met Wajong heeft een vinkje ‘geen arbeidsvermogen’. Hij werkt in de dagbesteding en heeft de wens om betaald werk te gaan doen. Of hij heeft zich bij jou gemeld voor een traject. Wat is er dan mogelijk qua re-integratieondersteuning? Waar moet je op letten? Deze vraag kreeg ik de afgelopen tijd zo vaak dat ik dacht: laat ik er eens een blog aan wijden (hoera, mijn eerste echte blog!).

Hoezo wil iemand zonder arbeidsvermogen aan het werk?
Omdat veel Wajongers willen proberen of het lukt, gewoon meedoen op de arbeidsmarkt. De Wajonger kan bij de herindeling een stempel hebben gekregen dat niet (langer) passend is. Als iemand zonder arbeidsvermogen aan het werk wil, is het natuurlijk wel zaak om goed te onderzoeken wat er speelt en een reële inschatting te maken van het duurzame arbeidsvermogen. Overleg hierover met de arbeidsdeskundige van UWV.

Welke ondersteuning biedt UWV aan Wajongers zonder arbeidsvermogen?
UWV heeft minder mogelijkheden om deze groep te ondersteunen. Volgens de regels mag er geen re-integratietraject ingekocht worden (IPS kan dan weer wel). Ook de inzet van een proefplaatsing en loondispensatie is wettelijk niet mogelijk. Maar jobcoaching, de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel voor de banenafspraak kunnen wel ingezet worden. Dat laatste is natuurlijk vreemd, omdat Wajongers zonder arbeidsvermogen niet meetellen voor de banenafspraak. Het is een foutje in de wet. Dus benutten die kans, zou ik zeggen.

Direct aan de slag of eerst arbeidsvermogen laten vaststellen?
Wat voor jouw klant de juiste weg is, hangt af van de instrumenten die jouw klant nodig heeft om aan het werk te komen en te blijven. Is er geen re-integratietraject, proefplaatsing of loondispensatie nodig? En maakt het voor de werkgever niet uit of iemand meetelt voor de banenafspraak? Dan kan jouw klant direct aan de slag. Houd er wel rekening mee dat als UWV ziet dat de klant een bestendig inkomen verdient, UWV het arbeidsvermogen opnieuw zal beoordelen.

Je kunt natuurlijk ook meteen vragen of UWV arbeidsvermogen kan vaststellen. Heeft jouw klant Wajong 2015 en wordt er arbeidsvermogen geconstateerd, dan stopt de Wajong-uitkering. Is er nog geen werk gevonden dan kan de jongere terecht bij de gemeente voor ondersteuning naar werk en eventueel een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet. Check vooraf welke voorzieningen de gemeente waar jouw klant woont aanbiedt (loonkostensubsidie, jobcoaching).

Heeft jouw klant oude Wajong of Wajong 2010 en is er volgens UWV arbeidsvermogen, dan kan het volledige re-integratie-instrumentarium van UWV ingezet worden. Ook wordt de klant opgenomen in het doelgroepregister. Let op: de klant verliest 5% uitkering. Klanten vinden het vaak belangrijk dat werken loont. Dus probeer vooraf in kaart te brengen hoe het inkomen van de klant eruit gaat zien als hij werkt. Zeker als de klant nu nog een vergoeding voor de dagbesteding of vrijwilligerswerk ontvangt.

Heb jij ook een prangende vraag over regels bij re-integratie? Maak gebruik van mijn helpdeskservice en stuur je vraag naar n.huvenaars@raadenrespons.nl.