Selecteer een pagina

as In 2021 wijzigt de Wajong weer. Op een aantal punten worden de verschillen tussen de regelingen binnen de Wajong kleiner. Zo komt één regeling voor de inkomensverrekening voor wie werkt naast een de uitkering. Dat is fijn want nu zijn er in de oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015 wel tien verschillende manieren waarop dit gebeurt. Eén regeling is dan wel eenvoudiger maar het pakt niet voor iedereen gunstig uit. Het garantiebedrag moet er voor zorgen dat werkende Wajongers  er door invoering van deze nieuwe rekenmethode niet (direct) op achteruitgaan. In dit blog lees je hoe het garantiebedrag werkt en hoe UWV de hoogte berekent.

Wat is het garantiebedrag?

Het garantiebedrag is het bedrag aan uitkering waarop de klant recht zou hebben gehad als de wet niet zou zijn gewijzigd. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde inkomen over een periode die per groep verschilt. 

Hoe bepaalt UWV het garantiebedrag?

UWV stelt het garantiebedrag vast voor Wajongers die in december 2020 en januari 2021 inkomen genieten. Bij de vaststelling van de hoogte van het garantiebedrag gaat UWV uit van de inkomensregeling waar de klant op 31 december onder valt.
Let op: als een klant wil overstappen van oude Wajong naar Wajong 2010, zorg dan dat dit voor 31 december is geregeld.

De hoogte ervan wordt berekend op basis van het inkomen over de periode:

  • december 2019 tot en met november 2020 voor klanten die voor december 2020 al inkomen uit arbeid ontvangen . Bij hen wordt gerekend met het gemiddelde inkomen per maand over deze periode. Maanden waarin de klant geen inkomen heeft ontvangen, worden niet meegerekend.
  • januari 2021 voor klanten die in december 2020 voor het eerst inkomen uit arbeid ontvangen.
  • heel 2021 voor klanten die een eigen bedrijf hebben. Er zal voor deze groep dus gewerkt worden met een voorschot op basis van de winstverwachting voor komend jaar.

Wanneer ontvangt iemand het garantiebedrag?

Het garantiebedrag wordt uitgekeerd als het bedrag hoger is dan de uitkering op basis van de nieuwe rekenregels die vanaf 1 januari gelden. Het is een vast bedrag dat wel elk half jaar wordt verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon stijgt. De klant blijft het garantiebedrag ook ontvangen als hij meer of minder gaat verdienen maar met de nieuwe rekenregels nog steeds slechter af is. Dit geldt tot de klant een jaar lang:

  • geen inkomen geniet (ook niet uit bijvoorbeeld een WW- of ziektewetuitkering); of
  • volgens de nieuwe regels een hogere uitkering heeft dan het garantiebedrag.

Meer weten

Wil je meer weten over de wijzigingen in de Wajong? Op de website vind je een schema met wijzigingen in de Wajong waarmee je zelf aan de slag kunt. Heb je als Wajonger een vraag over jouw situatie? Stel die dan bij het Informatiepunt Wajong van Ieder(in).